Status prawny

Spółka działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505  z późniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2019 poz. 1437 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz.U. 2019 poz. 712  z późniejszymi zmianami)
  • Umowy Spółki. (Tekst jednolity umowy spółki z dnia 8 kwietnia 2019 r.)

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (21 maja 2009)
Opublikował: Beata Olender (21 maja 2009, 12:11:59)

Ostatnia zmiana: Alfred Marek Dombrowski (25 września 2019, 10:02:09)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7482