Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych

K O M U N I K A T    Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie działający jako lider konsorcjum odbierającego odpady komunalne w związku z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020 r. stanu [...]

informacja dla mieszkańców Gminy Świedziebnia

Szanowni Mieszkańcy,W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania proszę właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świedziebnia o wystawianie pojemników i worków z odpadami [...]

Informacja Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie [...]

INFORMACJA do mieszkańców gmin w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów

Informacja do mieszkańców gmin w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów [...]

metryczka