Analiza wody

Analiza wody

Analiza wody - marzec 2021 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników: [...]

Analiza wody - czerwiec 2020 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z: część I - 22.06.2020 r. - [...]

Analiza wody - luty 2020 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z:17.02.2020 r. [...]

Analiza wody - wrzesień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z:03.09.2019 r. [...]

Analiza wody - grudzień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 16.12.2019 r. [...]

Analiza wody - kwiecień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 29.04.2019 r. - [...]

Analiza wody - grudzień 2018 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 07.12.2018 r. [...]

Analiza wody - Kwiecień 2018 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 11.04.2018 r. [...]

Analiza wody - Listopad 2017 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 16.03.2017 r.*Analiza badań wody [...]

Analiza wody - Marzec 2017 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 18.03.2017 r.Analiza badań wody [...]

Analiza wody październik 2016 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 06.09.2016.Analiza badań wody [...]

Analiza wody marzec 2016 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.04.03.2016 r. [...]

Analiza wody październik 2015 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.19.10.2015 r. - [...]

Analiza wody marzec 2015 r.,

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Młyńska 12 - [...]

Analiza wody grudzień 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.SUW BIELAWKI - wody popłuczne - [...]

Analiza wody listopad 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.Gimnazjum, ul. Sportowa 41 [...]

Analiza wody październik 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników. SUW Bielawki, SUW Wodna [...]

Analiza wody marzec 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Młyńska 12, Gimnazjum w Rypinie ul. Sportowa 41, Budynek mieszkalny ul. Koszarowa 3, SUW Bielawki, SUW Wodna [...]

Analiza wody wrzesień 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników SUW Bielawki, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17,  Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3 Maja, Budynek mieszkalny ul. Koszarowa [...]

Analiza wody maj 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników SUW Bielawki, SUW Wodna, Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3 Maja, Gimnazjum w Rypinie ul Sportowa 41, Szkoła Podstawowa rn 3 ul. Młyńska [...]

Analiza wody luty 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźnikówSUW BIELAWKI - [...]

Analiza wody październik 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników- ul. Bielawki, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 09.10.2012 r. [...]

Analiza wody sierpień 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. 3 Maja 3, Szkoła Podstawowa nr 3 - data badania 22.08.2012 r. [...]

Analiza wody lipiec 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. Bielawki, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 17.07.2012 r.- ul. Sportowa 41, Gimnazjum - data badania 17.07.2012 r.- ul. Mławska, Pompa (zdrój) - [...]

Analiza wody marzec 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. Wodna, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 20.03.2012 r. [...]

Analiza wody wrzesień 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Bielawki (SUW), ul. Sportowa 41 (Gimnazjum) , ul. 3 Maja 3 (SP1) Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(23.09.2011 r.) SUWul. [...]

Analiza wody czerwiec 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna(SUW),ul. Koszarowa 3, ul. Sportowa 41, ul. 3 Maja 3, ul. Młyńska 12. Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(06.06.2011 r.) Budynek [...]

Analiza wody luty 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna(SUW),ul. Koszarowa 3, ul. Sportowa 41, ul. 3 Maja 3, ul. Młyńska 12. Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(17.02.2011 r.) Budynek [...]

metryczka