Pozostałe regulaminy

Pozostałe regulaminy

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH PONIŻEJ 30 000 EURO DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PZP.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych i klasycznych poniżej 30 000 euro dla których nie stosuje się ustawy PZP.  [...]

Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Regulaminy przedsiębiorstwa:Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków. (czerwiec 2006 r.) [...]

metryczka