Działalność Spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie świadczy usługi w zakresie:

Działu Infrastruktury Wodociągowej, Kanalizacyjnej, Oczyszczalni: 
 • utrzymanie, obsługa ujęć i stacji uzdatniania wody,  
 • dostawa wody do odbiorców, 
 • eksploatacja sieci wodociągowej,  
 • wymiana wodomierzy,  
 • odbiór ścieków od dostawców,  
 • eksploatacja i konserwacja infrastruktury kanalizacyjnej, 
 • oczyszczanie osadników i kratek ulicznych,  
 • oczyszczanie ścieków,  
 • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi,  
 • badania laboratoryjne wody i ścieków
 • inspekcja TV sieci kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną,
ZdjęcieZdjęcie
 • ciśnieniowe czyszczenie oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnych,
 • profesjonalne wykrywanie wycieków wody,  
 • świadczymy usługi posiadanym sprzętem!         
Działu Usług Komunalnych: 
 • odbiór nieczystości stałych, 
 • utrzymanie czystości miasta w okresie letnim, 
 • odśnieżanie w okresie zimowym, 
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników do nieczystości stałych, 
 • sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów, 
 • sprzedaż stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Przedsiębiorstwo jest liderem konsorcjum z Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” spółka z o. o. w ramach którego świadczymy usługi na terenie: 
 • Gminy Miasta Rypina, 
 • Gminy Rypin, 
 • Gminy Skrwilno, 
 • Gminy Wąpielsk, 
 • Gminy Świedziebnia.
Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach konsorcjum:

P. K. "KOMES" sp. z o.o.
 • odbiór nieczystości stałych (zmieszane (niesegregowane), bio, popiół z terenu Gminy Miasta Rypina w sezonie zimowym),
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina (wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte elementy oświetleniowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte opony, zużyte ubrania i tekstylia itp.).

RZUOK "Rypin" sp. z o.o.
 • odbiór nieczystości stałych (selektywna zbiórka odpadów – papier, szkło, plastik), 
 • utylizacja nieczystości stałych, przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rypin.


metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (7 maja 2009)
Opublikował: Piotr Cieszyński (7 maja 2009, 10:08:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Cieszyński (18 maja 2015, 07:46:01)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10186