Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Komunalnego

I. DYREKTOR TECHNICZNY
DZIAŁ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, OCZYSZCZALNI

1.  Przedmiot działalności: 
 • utrzymanie, obsługa ujęć i stacji uzdatniania wody, 
 • dostawa wody do odbiorców,
 • eksploatacja sieci wodociągowej, 
 • wymiana wodomierzy, 
 • odbiór ścieków od dostawców, 
 • eksploatacja i konserwacja infrastruktury kanalizacyjnej,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • oczyszczanie osadników i kratek ulicznych,
 • inspekcja TV sieci kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną,
 • ciśnieniowe czyszczenie oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnych,
 • profesjonalne wykrywanie wycieków wody,
 • Świadczenie usług posiadanym sprzętem!     
     
2. Przedmiot działalności: 
 • oczyszczanie ścieków, 
 • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi, 
 • badania laboratoryjne wody i ścieków.  
     
II. DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH 

Przedmiot działalności: 
 • odbiór odpadów komunalnych 
 • letnie i zimowe utrzymanie czystości miasta  
III. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
IV. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY 

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (1 marca 2010)
Opublikował: Beata Olender (1 marca 2010, 09:00:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (14 maja 2021, 12:57:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15692