Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) (Pobierz ustawę) przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczania ścieków. Ponadto na właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracjach nałożony został obowiązek wykonywania kontroli skuteczności oczyszczania ścieków. Budowane dotychczas przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą nie spełniać nowych rygorystycznych przepisów.

Więcej informacji TUTAJ

metryczka


Wytworzył: Alfred Dombrowski (15 listopada 2017)
Opublikował: Michał Górecki (15 listopada 2017, 07:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2700