Twardość wody

TWARDOŚĆ OGÓLNA jest cechą określającą zawartość w wodzie metali ziem alkalicznych, (głównie wapnia i magnezu). Praktycznie jest to suma rozpuszczonego w wodzie wapnia i w mniejszym stopniu magnezu – i tak są ustalane procedury analityczne. Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu , która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3- ) i węglanami (CO32-) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp.

Podział wód podziemnych wg twardości ogólnej:

Woda mg CaCO3/dm3
bardzo miękka< 75
miękka 75 - 150
średnio twarda 150 - 300
twarda 300 - 500
bardzo twarda >500

Przepisy dotyczące dopuszczalnej twardości wód pitnych określają maksymalną dopuszczalną twardość ogólną :

  • Polska - 60–500 mg CaCO3/dm3
  • WHO - 500 mg CaCO3/dm3
  • EWG - min. 150 mg CaCO3/dm3 -maksymalna nieokreślona

Twardość wody w Rypinie

woda z ujęcia mg CaCO3/dm3 rodzaj wody
SUW Wodna 270 średnio twarda
SUW Bielawki 291twarda

Zamieszczamy dla Państwa Kalkulator do przeliczania jednostek twardości wody - {pobierz_kalkulator} (11kB) excel

Względy zdrowotne

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka. Wody bardzo miękkie poniżej 75 mg CaCO3/dm3 są szkodliwe dla organizmu, ponieważ ługują z niego sole wapnia i inne (zalecenia WHO z 1998 r.) co powoduje problemy z układem kostnym, zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. W związku z negatywnym oddziaływaniem wód miękkich zalecenia EWG przewidują minimalną twardość wód pitnych na poziomie 150 mg CaCO3/dm3. Wody twarde natomiast wywołują podrażnienia skóry.

metryczka


Wytworzył: Artur Kopyciński (27 maja 2015)
Opublikował: Piotr Cieszyński (27 maja 2015, 13:59:14)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (9 lutego 2021, 13:00:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2982