Korozyjność wody

KOROZYJNOŚĆ WODY

Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H2O) w przyrodzie nie występuje. Jest zawsze bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład chemiczny wód zależy od ich pochodzenia.

Wody opadowe zawierają niewielką ilość domieszek.

Wody podziemne przesiąkające przez warstwy skorupy ziemskiej ulegają wzbogaceniu zarówno w składniki mineralne jak i związki organiczne.

Wody powierzchniowe zawierają zwykle mniej składników mineralnych niż wody podziemne, ale charakteryzują się wyższą zawartością substancji organicznych pochodzenia naturalnego i przemysłowego.

Wody do produkcji wody pitnej poddawane są różnym procesom uzdatniania w zależności od rodzaju i ilości usuwanych zanieczyszczeń. Efektywność stosowanych metod uzdatniania wody ma istotny wpływ na procesy zachodzące w systemie dystrybucji, w wyniku których jakość wody może ulec wtórnemu pogorszeniu.

Jednym z takich niepożądanych procesów jest zjawisko korozji, którego skutkiem może być niszczenie instalacji wodociągowych i wtórne pogorszenie jakości wody.

Korozja instalacji wodociągowych dotyczy w takim samym stopniu wody zimnej jak i ciepłej i jest zjawiskiem nieuniknionym, które może zostać spowolnione w zależności od charakterystyki wody oraz specyficznych technologii uzdatniania. W rzeczywistości zjawiska korozji rur są bardzo złożone i zależą od wielu czynników m.in. od składu chemicznego wody, rodzajów materiałów zastosowanych w instalacji, warunków hydraulicznych czy te przebiegu sieci.

Korozyjność wody określa indeks Langeliera IL.


IL < 0 woda jest nienasycona w stosunku do CaCO3 i ma własności agresywne (zawiera agresywny CO2),
IL poniżej –2 woda wysoce korozyjna
IL = 0 woda jest stabilna, tzn. nie ma charakteru agresywnego, ale również i skłonności do wytwarzania ochronnych warstw CaCO3,
IL > 0 woda ma skłonności do wytwarzania osadów CaCO3 – jest nieagresywna,
IL powyżej +2 woda niekorozyjna.

Korozyjność wody w Rypinie

woda z ujęcia    IL    rodzaj wody
SUW Wodna    IL=0    Woda stabilna, nie ma charakteru agresywnego, ale i również i skłonności do wytwarzania ochronnych warstw CaCO3
SUW Bielawki    IL=0    Woda stabilna, nie ma charakteru agresywnego, ale i również i skłonności do wytwarzania ochronnych warstw CaCO3

metryczka


Wytworzył: Artur Kopyciński (27 maja 2015)
Opublikował: Piotr Cieszyński (27 maja 2015, 15:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3034