Uwaga na zagrożenia


APEL ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO KOMES SP. Z O.O. W RYPINIE.
Szanowni Mieszkańcy Rypina!!!

 
Coraz częściej w naszym kraju, również i w naszym mieście dochodzi do przypadków kradzieży pokryw studziennych, kratek wpustów ulicznych, pokryw zasuw wodociągowych i hydrantowych.
Takie przypadki stwarzają ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, oraz użytkowników dróg.
Służby miejskie odpowiedzialne za infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną na bieżąco nadzorują stan całej infrastruktury w celu wyeliminowania tego typu zagrożeń. Jednak sytuacje takie mogą być nagłe i trudne do przewidzenia.
Niemożliwe do przewidzenia i trudne do wyeliminowania są również przypadki występujących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorczych przepompowni ścieków, zapadnięcia nawierzchni utwardzonych i gruntowych.
W związku z powyższym  zwracam się z apelem do Mieszkańców o niezwłoczne informowanie Spółki o występujących zagrożeniach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w naszym mieście.
Każda informacja :
·         o  Kradzieży pokryw studziennych, kratek wpustów ulicznych, pokryw zasuw wodociągowych i hydrantowych
·         o awarii wodociągowej, kanalizacyjnej, awarii zbiorczych przepompowni ścieków,
·         o zapadnięciu nawierzchni utwardzonych i gruntowych
·         o innych przypadkach wskazujących na podejrzenie możliwości wystąpienia awarii, 
·         o wszelkich innych  niebezpieczeństwach lub zagrożeniach.
Jest bardzo cenna i przyczynia się do natychmiastowej reakcji służb wodociągowo- kanalizacyjnych, a występujące zagrożenie podlega odwrotnemu usunięciu.
 Z góry dziękuję za Państwa reakcję na wskazane wyżej przypadki dzięki której będziemy mogli żyć bezpieczniej w naszym mieście.
 
Zgłoszeń można dokonywać pod numerami:
o   54 280 2461 – siedziba Przedsiębiorstwa
o   e-mail: sekretariat@pkkomes.pl
o   Pogotowie wodociągowe - tel. (0-54) 280 22-88 - całodobowo
o   Pogotowie kanalizacyjne - tel.  530-000-943 - całodobowo
o   tel. Alarmowy 112                     
                                                   Mirosław Marynowski
                                                                                                          Prezes Zarządu


metryczka


Wytworzył: Mirosław Marynowski (2 lutego 2018)
Opublikował: Michał Górecki (2 lutego 2018, 09:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090