Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.) zamieszczam zatwierdzoną taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rypin na okres trzech lat. Na podstawie art.  24f ust. 1 w/w ustawy zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust. 1 w/w ustawy. Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 stycznia 2020 roku.

Taryfa na okres od 22 stycznia 2020 r. pobierz (4612kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michał Górecki (15 maja 2018)
Opublikował: Michał Górecki (15 maja 2018, 13:22:53)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (3 lutego 2021, 08:21:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2629