Majątek Spółki

Kapitał zakładowy P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie wynosi 19.419.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) w całości wniesiony i jest w całości objęty przez Wspólnika Gminę Miasta Rypina.

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały:

  • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, magazynowe,
  • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
  • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
  • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
  • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczonej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.majątek obrotowy:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe.


metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (15 maja 2009)
Opublikował: Beata Olender (15 maja 2009, 09:57:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (31 sierpnia 2020, 09:02:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10196