Gmina Miasta Rypin

Gmina Miasta Rypin

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Rypin 31 marca 2021 rokuSzczegóły w załączniku - [...]

harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Odbiór odpadów zmieszanych w I półroczu [...]

Prawo miejscowe dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Rypin

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina. [...]

Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w segregacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują w pełni zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości - szczegóły w artukule [...]

Regulamin PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy poniedziałek i piątek w godz. 8:00 - 14:00 [...]

metryczka