Strefy ochrony ujęć wód podziemnych

Strefy ochrony ujęć wód podziemnych

Ujęcie "Bielawki"

Decyzja Starosty Rypińskiego z dn. 11 września 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej "Bielawy-Bielawki" w Rypine ul. Bielawki [...]

Ujęcie "Wodna"

Rozporządzenie Nr 6/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wodna” w miejscowości Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie. [...]

metryczka